Antonité

Oficiální název: Řeholní kanovníci ze Sv. Antonína (Špitálníci ze Sv. Antonína)

Latinsky:
Zkratka:
Zkrácené označení: antonité
Lidové označení:
Moto:

Rok založení: 1095
Zakladatel:
Místo založení: Dauphiné
Rok zániku: 1776

Webové stránky řádu

Typ: řeholní kanovníci
Řehole: sv. Augustina
Větve: mužská- obláti

Typy klášterů: špitály
Představený: opat

Hábit: černý, na levé straně modrý znak T (tau)

Znak řádu:

Obrázek: VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 8085983176.

Historie řádu

Odkazy

Literatura