Řády a kongregace

Existence křesťanských klášterů, řeholních domů, komend a jiných obdobných objektů byla vždy spojena s fungováním institucí zasvěceného života, tedy řádů, řeholních kongregací či jiných komunit a společenství, jakožto institucí přinášejících příslušná pravidla pro jejich život a fungování. Tyto instituty lze členit dle různých kritérií – o členění institutů zasvěceného života podrobněji na stránce Členění řádů, kongregací a jiných společenství.

Zde je přehled institucí zasvěceného života historicky působících na území České republiky:

 • Instituty zasvěceného života
  • Řeholní instituty
   • Řeholní řády
    • mnišské
     • mužské: benediktini, kartuziáni, cisterciáci, trapisti, celestini
     • ženské: benediktinky, cisterciačky, magdalenitky, anunciátky (celestinky), voršilky, visitantky (salesiánky)
     • třetí řád: obláti – třetí řády benediktinů a cisterciáků
    • řeholní kanovníci
     • mužské: augustiniáni kanovníci, premonstráti, křížovníci s červeným křížem, křížovníci s červenou hvězdou, cyriaci, antoniti
     • ženské: augustiniánky kanovnice, premonstrátky, řeholní kanovnice Božího hrobu
     • třetí řád: Premonstrátský třetí řád, Augustiniánská fraternita
    • žebravé řády
     • mužské: minoriti, dominikáni, františkáni, kapucíni, karmelitáni obutí a bosí, trinitáři, serviti, pavláni, milosrdní bratři
     • ženské: dominikánky, klarisky, klarisky-kapucínky, augustiniánky, karmelitky
     • třetí řád: alžbětinky (františkáni), Třetí řád sv. Dominika, Třetí řád sv. Františka z Assisi, karmelitánští terciáři
    • řeholní klerici
     • mužské: jesuiti, theatini, barnabiti (pavláni), piaristi
    • rytířské řády
     • mužské: maltézští rytíři, templáři, němečtí rytíři, lazariáni,
     • ženské: johanitky
     • třetí řád: Familiáři Řádu německých rytířů
   • Řeholní kongregace
    • řeholní klerici
     • mužské: redemptoristi, obláti, eucharistiáni, salesiáni, kněží Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, verbisti, salvatoriáni, kalasantini, petrini, těšitelé
     • třetí řád: Salesiánští spolupracovníci
    • řeholní laici
     • mužské: školští bratři
    • ženské kongregace: anglické panny, dcery Božské lásky, salesiánky*, chudé školské sestry de Notre Dame, malé sestry Ježíšovy, boromejky, milosrdné sestry sv. Kříže, zdislavky, sestry Marky Terezy, sestry Nejsvětější Svátosti, sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, premonstrátky*, cyrilky, sestry sv. Hedviky, šedé sestry, školské sestry sv. Františka, těšitelky Božského Srdce Ježíšova, Dámy Nejsvětějšího Srdce Ježíše, milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské, milosrdné sestry sv. Františka (opavské), sestry křesťanské lásky.
  • Sekulární společenství: urbanky
  • Společnosti apoštolského života: oratoriáni, bartolomiti
  • Zasvěcený život mimo instituty: ivaniti