Slovníček pojmů: Ř

Řehole

Soubor pravidel, kterými se řídí život příslušné řeholní instituce.

  • Řehole sv. Benedikta
  • Řehole sv. Augustina
  • Řehole sv. Basilia
  • Řehole sv. Alberta
  • Řehole sv. Kláry
  • Řehole sv. Františka