Členění řádů, kongregaci a jiných společenství

Instituce zasvěceného života lze členit dle celé řady kritérií. Tím základním dělením institucí zasvěceného života je dělení na:

 • Řeholní instituty– společným znakem je život v komunitě dle určité řehole a po složení třech slibů: chudoba, čistota, poslušnost.
 • Sekulární společenství
 • Společnosti apoštolského života
 • Zasvěcený život mimo instituty

Řeholní instituty lze dělit na:

 • řeholní řády – kde řeholníci (mniši, bratři) a řeholnice (mnišky-jeptišky, sestry) skládají tzv. skládají slavné sliby
 • řeholní kongregace – kde jsou skládány jen tzv. jednoduché či věčné sliby

Řeholní řády lze dále dělit na:

 • mnišské
 • řeholní kanovníky
 • žebravé řády
 • řeholní kleriky
 • rytířské řády

Řeholní kongregace lze dále dělit na:

 • řeholní kleriky
 • řeholní laiky
 • ženské kongregace

Dalším možným dělením je dělení dle apoštolátu na:

 • kontemplativní – též rozjímavé, zaměřené především na modlitbu a rozjímání; typickým znakem je život v odloučení v klausuře kláštera
 • činné – např. školské či ošetřovatelské řády a kongregace, často působící mezi laiky
 • kontemplativně činné – průnik obou předchozích, např. mendikanti

Jiným dělením je na:

 • mužské řády – či mužské větve řádů
 • ženské řády – či ženské větve řádů; někdy označované jako 2. řád
 • ženské kongregace – často existující bez přímé vazby na mužský řád
 • třetí řády (terciáři) – laická větev některých řádů, žijící obvykle v běžném prostředí