Prameny

Žádné předávání informací by nebylo úplné, kdyby autor neuvedl, odkud faktické informace čerpal. Proto se i já pokusím zde uvést přehled literatury, ze které jsem své poznatky čerpal, spolu s odkazy, které informace o dané materii dále rozšiřují a vytvářejí prostor pro další a další bádání.

Literatura

  1. VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 8085983176.
  2. KRČEK, Jakub. Rušení klášterů na Plzeňsku: Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2013, 193 s. ISBN 978-80-261-0250-2.
  3. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: I. díl: Řády rytířské a křížovníci. Praha: Libri, 2002. ISBN 8072770853.
  4. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: II. díl, 2. svazek. Praha: Libri, 2004. ISBN 9788072770878.
  5. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: III. díl, 2. svazek – Žebravé řády. Praha: Libri, 2007. ISBN 9788072771400.

Odkazy na on-line zdroje

  1. Klášterní stezky (klasterni-stezky.cz)
  2. Řády a kongregace na stránkách Ministerstva vnitra
  3. Monasterium :: Monasterium (kub.cz)
  4. Královské dílo (cuni.cz)