Prostředí a život klášterů je pro mnohé z nás nesmírně zajímavý, možná romantický a tak trochu tajemný svět, který mimo svůj duchovní rozměr býval často i centrem vzdělanosti s nezpochybnitelným významem pro širší společnost. Svět pevně spoutaný řadou v čase často neměnných pravidel projevujících se jak v každodenním životě těchto klášterů, tak i v jejich hmotné podobě, tedy především v jejich architektuře či mobiliářích. Pro lepší orientaci v tomto prostředí se zde pokusím soustředit a přehledně roztřídit základní informace a pojmy spojené s lokalitami zasvěceného života na našem území, především o jejich umístění, historii, architektuře a současném životě. Nemám však v tomto směru žádnou odbornější ambici, spíše populárním a praktickým způsobem vytvořit jakéhosi průvodce po těchto fascinujících místech. Více o záměrech tohoto webu na samostatné stránce Cíle a záměry.

Nejnovější příspěvky

 • Stopy plaského kláštera v Praze

  Stopy plaského kláštera v Praze

  Tohoto titulu užíval představený plaského proboštství za Újezdskou branou pod Petřínem v Praze, jemuž náleželo 10 vesnic, hospodářský dvůr a vinice. Proboštství bylo husity vypáleno roku 1419 nebo 1420 a dnes na něj odkazuje už jen název ulice v Újezdě pod Hladovou zdí – Plaská. V Praze měl však plaský klášter i svůj opatský dům…

 • Filiace kláštera v Plasech

  Filiace kláštera v Plasech

  Ze všech cisterciáckých klášterů v Čechách vytvořil klášter v Plasech nejvyšší počet filiací – celkem 8: Hradiště nad Jizerou (1145, spíše však 1177) Svaté Pole (1273-1274) Sezemice (1167) – cisterciačky Velehrad (1204) Oslavany (1225) Tišnov (1233) Vizovice (1261) Zlatá Koruna (1281) původně osazeno z Heiligenkreuzu, od roku 1281 přiznána paternita klášteru Plasy, který roku 1284…

 • Santini a Plasy

  Santini a Plasy

  Jan Blažej Santini-Aichel je autorem nedokončené přestavby kláštera v Plasech.