Prostředí a život klášterů je pro mnohé z nás nesmírně zajímavý, možná romantický a tak trochu tajemný svět, který mimo svůj duchovní rozměr býval často i centrem vzdělanosti s nezpochybnitelným významem pro širší společnost. Svět pevně spoutaný řadou v čase často neměnných pravidel projevujících se jak v každodenním životě těchto klášterů, tak i v jejich hmotné podobě, tedy především v jejich architektuře či mobiliářích. Pro lepší orientaci v tomto prostředí se zde pokusím soustředit a přehledně roztřídit základní informace a pojmy spojené s lokalitami zasvěceného života na našem území, především o jejich umístění, historii, architektuře a současném životě. Nemám však v tomto směru žádnou odbornější ambici, spíše populárním a praktickým způsobem vytvořit jakéhosi průvodce po těchto fascinujících místech. Více o záměrech tohoto webu na samostatné stránce Cíle a záměry.

Nejnovější příspěvky

 • Stopy plaského kláštera v Praze

  Stopy plaského kláštera v Praze

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  22. 9. 2022

  Publikováno Naposledy upraveno Tohoto titulu užíval představený plaského proboštství za Újezdskou branou pod Petřínem v Praze, jemuž náleželo 10 vesnic, hospodářský dvůr a vinice. Proboštství bylo husity vypáleno roku 1419 nebo 1420 a dnes na něj odkazuje už jen název ulice v Újezdě pod Hladovou zdí – Plaská. V Praze měl však plaský klášter i…

 • Rabštejn: Architektura

  Rabštejn: Architektura

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  22. 9. 2022

  Budova konventu Stavba někdejšího konventu je prostá jednopatrová obdélná budova členěná v přízemí do dvou traktů. Průčelí tvoří 14 okenních os se zdůrazněným jednoosým vstupním rizalitem, patro je odděleno profilovou římsou. Spojovací chodba je zaklenuta na placku, místnosti mají klenby valené s lunetou. V poschodí se v bývalém refektáři naproti schodišti, s valenou lunetovou klenbou,…

 • Rabštejn: Dokumenty

  Rabštejn: Dokumenty

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  22. 9. 2022

  Historická vyobrazení M. VOGT. Rabštejn nad Střelou. In: Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [online]. 1712 [cit. 2022-08-02]. Dostupné z: https://www.hrady-zriceniny.cz/s_rabstejn_nad_strelou.htm MORSTADT, Vincenc. Rabštejn nad Střelou: Dobová pohlednice. In: Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [online]. 1845 [cit. 2022-08-02]. Dostupné z: https://www.hrady-zriceniny.cz/s_rabstejn_nad_strelou.htm Plánky Klášter Rabštejn. In: Turistické listy [online]. [cit. 2022-08-02]. Dostupné z: http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/mistopis/kostel-sedmibolestne-panny-marie-byl-soucasti-klastera-servitu-v-rabstejne-nad-strelou/

 • Rabštejn: Odkazy

  Rabštejn: Odkazy

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  22. 9. 2022

  Rabštejn nad Střelou – Wikipedie (wikipedia.org) Klášter servitů (Rabštejn nad Střelou) – Wikipedie (wikipedia.org)

 • Rabštejn: Literatura

  Rabštejn: Literatura

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  22. 9. 2022

  BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: III. díl, 2. svazek – Žebravé řády. Praha: Libri, 2007. ISBN 9788072771400, str. 277-279 VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 8085983176, str. 614-617

 • Klášter Rabštejn nad Střelou

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  2. 8. 2022

  Řád/kongregace: servitéStav: zrušenýPřístupnost: nepřístupnýSpráva: soukromý vlastník Založeno: 1666/1672Zakladatel: Jan Šebestián hrabě PöttingZrušeno: 13. 4. 1787Typ: mužský POZNÁMKA: Před příchodem servitů do této lokality zde působila karmelitánská komunita – viz historie. Historie Architektura Fotogalerie Dokumenty Odkazy Literatura Související příspěvky

 • Rabštejn: Historie

  Rabštejn: Historie

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  22. 9. 2022

  Působení karmelitánů Před příchodem servitů do Rabštejna nad Střelou působili v této lokalitě v letech 1483 až 1532 karmelitáni, které na své panství přivedl tehdejší majitel Burian z Gutštejna s manželkou Sidonií. Spolu s konventem vzniká v rámci fundace i kostel Zvěstování Panny Marie. Avšak již v roce 1532 je klášter za dodnes nejasných okolností…

 • Manětín: Fotogalerie

  Manětín: Fotogalerie

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  22. 9. 2022
 • Manětín: Architektura

  Manětín: Architektura

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  1. 8. 2022

  Přibližně na místě bývalého konventu a komendy stojí dnes zámek v Manětíně. Z komendy se dochovaly v hospodářském dvoře zámku pouze zbytky zdiva původní věže opevnění.

 • Manětín: Odkazy

  Manětín: Odkazy

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  1. 8. 2022

  O zámku – Manětín (zamek-manetin.cz) Manětín (zámek) – Wikipedie (wikipedia.org)