Rabštejn: Literatura

  • BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: III. díl, 2. svazek – Žebravé řády. Praha: Libri, 2007. ISBN 9788072771400, str. 277-279
  • VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 8085983176, str. 614-617