Slovníček pojmů: K

Konvent

  • Označení církevní komunity (kněží, řeholníci, řeholní sestry)
  • Shromáždění církevní komunity
  • Označení budovy uvnitř kláštera, kde komunita přebývá nebo kde se schází