Cíle a záměry

Cíle a záměry tohoto webu, tak, jak je záměr je postupně naplňovat, jsou následující:

  • Vytvoření přehledu řeholních institucí působících v České republice.
  • Vytvoření přehledu lokalit v České republice, ve kterých působí či historicky působily instituce zasvěceného života.
  • Vytvořit interaktivní mapu lokalit České republiky, ve kterých působí či historicky působily instituce zasvěceného života.
  • Vytvořit ke každé instituci zasvěceného života přehled jejích základních atributů a informací.
  • Vytvořit ke každé lokalitě v České republice, ve které působí či historicky působila nějaká instituce zasvěceného života přehled základních informací vážících se k této lokalitě.
  • Postupně ke každé instituci zasvěceného života působící v České republice doplnit její stručnou historii spolu s odkazy na webové stránky a příp. literaturu pojednávající o této instituci.
  • Postupně ke každé lokalitě v České republice, ve které působí či historicky působila nějaká instituce zasvěceného života doplnit její stručnou historii, popis architektury dané lokality, fotografie z dané lokality a případné plány, nákresy a podobné materiály, jsou-li dostupné. Rovněž doplnit odkazy na webové stránky a příp. literaturu pojednávající o této lokalitě.
  • Postupně doplňovat formou krátkých souvisejících příspěvků ke každé instituci či lokalitě další informace.
  • Postupně doplňovat malý slovníček pojmů spojených s problematikou zasvěceného života, stejně tak jako přehled pramenů, ze kterých se pokouším čerpat publikované informace.

Primární pozornost bude věnována řeholním řádům a kongregacím, dále pak třetím řádům a dalším společenstvím.

Ambicí tohoto webu je nekomerčním způsobem bez jakékoliv hlubší odborné ambice přinést spíše populárním způsobem přehledné a užitečné informace o prostředí zasvěceného života, které mohou být za využití odkazů či publikované literatury dobrým východiskem pro hlubší zkoumání této problematiky, stejně tak jako orientačním vodítkem při plánování výletů v určité oblasti.