Rabštejn: Dokumenty

Historická vyobrazení

Rabštejn nad Střelou – rytina z roku 1712

M. VOGT. Rabštejn nad Střelou. In: Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [online]. 1712 [cit. 2022-08-02]. Dostupné z: https://www.hrady-zriceniny.cz/s_rabstejn_nad_strelou.htm


Rabštejn – dobová pohlednice

MORSTADT, Vincenc. Rabštejn nad Střelou: Dobová pohlednice. In: Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [online]. 1845 [cit. 2022-08-02]. Dostupné z: https://www.hrady-zriceniny.cz/s_rabstejn_nad_strelou.htm

Plánky

Klášter Rabštejn – půdorys

Klášter Rabštejn. In: Turistické listy [online]. [cit. 2022-08-02]. Dostupné z: http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/mistopis/kostel-sedmibolestne-panny-marie-byl-soucasti-klastera-servitu-v-rabstejne-nad-strelou/