Prostředí a život klášterů je pro mnohé z nás nesmírně zajímavý, možná romantický a tak trochu tajemný svět, který mimo svůj duchovní rozměr býval často i centrem vzdělanosti s nezpochybnitelným významem pro širší společnost. Svět pevně spoutaný řadou v čase často neměnných pravidel projevujících se jak v každodenním životě těchto klášterů, tak i v jejich hmotné podobě, tedy především v jejich architektuře či mobiliářích. Pro lepší orientaci v tomto prostředí se zde pokusím soustředit a přehledně roztřídit základní informace a pojmy spojené s lokalitami zasvěceného života na našem území, především o jejich umístění, historii, architektuře a současném životě. Nemám však v tomto směru žádnou odbornější ambici, spíše populárním a praktickým způsobem vytvořit jakéhosi průvodce po těchto fascinujících místech. Více o záměrech tohoto webu na samostatné stránce Cíle a záměry.

Nejnovější příspěvky

 • Manětín: Architektura

  Manětín: Architektura

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Přibližně na místě bývalého konventu a komendy stojí dnes zámek v Manětíně. Z komendy se dochovaly v hospodářském dvoře zámku pouze zbytky zdiva původní věže opevnění.

 • Manětín: Odkazy

  Manětín: Odkazy

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  O zámku – Manětín (zamek-manetin.cz) Manětín (zámek) – Wikipedie (wikipedia.org)

 • Manětín: Literatura

  Manětín: Literatura

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 8085983176, str. 359-360 BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: I. díl: Řády rytířské a křížovníci. Praha: Libri, 2002. ISBN 8072770853, str. 43-44

 • Manětín: Historie

  Manětín: Historie

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Konvent johanitek vzniká v Manětíně patrně již roku 1169. V souivlsosti s darováním tohoto místa řádu králem Vladislavem je pak bezpečně doložen k roku 1182 spolu se zdejším kostelem. Později věnuje řádu Petr Milhost spolu se závazkem zřídit v Manětíně klášter 15 vsí, což se však později stává předmětem sporu mezi jeho matkou a pražským…

 • Konvent johanitek a komenda johanitů v Manětíně

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Plný název: Konvent johanitek a komenda johanitů u kostela sv. Jana křtitele Řád/kongregace: johanitky/johanitéStav: zrušenýPřístupnost: nepřístupnýWebové stránky: https://www.zamek-manetin.cz/Správa: Národní památkový ústav Založeno: poprvé doloženo 1182Zrušeno: 1483Typ: mužský/ženský Historie Architektura Fotogalerie Odkazy Literatura Související příspěvky

 • Klášter Teplá

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Plný název: Kanonie premonstrátů Teplá Řád/kongregace: premonstrátiStav: aktivníPřístupnost: s průvodcemWebové stránky: https://klastertepla.cz/Správa: Kanonie premonstrátů Teplá Založeno: 1193Zakladatel: Bl. HroznataMateřský klášter: StrahovTyp: mužský Historie Architektura Fotogalerie Dokumenty Odkazy Literatura Související příspěvky

 • Klášter Plasy: Fotogalerie

  Klášter Plasy: Fotogalerie

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

 • Klášter Plasy: Dokumenty

  Klášter Plasy: Dokumenty

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Historická vyobrazení Plasy – Kryptní kostel sv. Václava, Soupis památek, 37. Politický okres kralovický (1912), str. 197-202, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=7933 (2022) Plány objektů Plasy – Budova konventní, Soupis památek, 37. Politický okres kralovický (1912), str. 172-192, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=7926 (2022) Královské dílo: Plasy – Klášter cisterciáků [online]. [cit. 2022-07-28]. Dostupné z: http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/lokality/Plasy-%E2%80%93-Klaster-cisterciakuPodléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní  Plasy – Kryptní…

 • Klášter Plasy: Literatura

  Klášter Plasy: Literatura

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Použitá literatura VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 8085983176, str. 417-425. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: II. díl, 2. svazek. Praha: Libri, 2004. ISBN 9788072770878, str. 192-204. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Klášter Plasy [online]. c2022 [citováno 28. 07. 2022]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%A1%C5%A1ter_Plasy&oldid=20939722> Klášter Plasy [online]….

 • Klášter Plasy: historie

  Klášter Plasy: historie

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Založení a vzestup kláštera Klášter Plasy založený pravděpodobně roku 1144 knížetem Vladislavem II. a jeho ženou Gertrudou byl první panovnickou fundací řádu cisterciáků a druhým založeným cisterciáckým klášterem u nás. Od panovníka obdržel založený klášter čtyři vesnice – Kaznějov, Sechutice, Vrážné, Nebřeziny, od pražského biskupa Oty pak vesnici pátou. První skupina řeholníků v čele s…