Klášter Plasy: Literatura

Použitá literatura

  1. VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 8085983176, str. 417-425.
  2. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: II. díl, 2. svazek. Praha: Libri, 2004. ISBN 9788072770878, str. 192-204.
  3. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Klášter Plasy [online]. c2022 [citováno 28. 07. 2022]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kl%C3%A1%C5%A1ter_Plasy&oldid=20939722>
  4. Klášter Plasy [online]. [cit. 2022-07-28]. Dostupné z: https://www.klaster-plasy.cz/cs

Další prameny

  • KRČEK, Jakub. Rušení klášterů na Plzeňsku: Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2013, 193 s. ISBN 978-80-261-0250-2.