Prostředí a život klášterů je pro mnohé z nás nesmírně zajímavý, možná romantický a tak trochu tajemný svět, který mimo svůj duchovní rozměr býval často i centrem vzdělanosti s nezpochybnitelným významem pro širší společnost. Svět pevně spoutaný řadou v čase často neměnných pravidel projevujících se jak v každodenním životě těchto klášterů, tak i v jejich hmotné podobě, tedy především v jejich architektuře či mobiliářích. Pro lepší orientaci v tomto prostředí se zde pokusím soustředit a přehledně roztřídit základní informace a pojmy spojené s lokalitami zasvěceného života na našem území, především o jejich umístění, historii, architektuře a současném životě. Nemám však v tomto směru žádnou odbornější ambici, spíše populárním a praktickým způsobem vytvořit jakéhosi průvodce po těchto fascinujících místech. Více o záměrech tohoto webu na samostatné stránce Cíle a záměry.

Nejnovější příspěvky

 • Premonstráti: Přehled klášterů

  Premonstráti: Přehled klášterů

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  14. 10. 2022

  Přehled klášterů cisterciáků v České republice. Tučně jsou vyznačeny aktivní kláštery, kurzívou kláštery fyzicky již neexistující. Strahov (1143) Svatý kopeček u Olomouce (1846) Želiv Proboštství Kněžice Jihlava Litomyšl Převorství Svitavy Olomouc-Klášterní Hradisko Proboštství Knínice u Boskovic Proboštství Oldřišov Rezidence Konice Rezidence Šebetov Rezidence Vřesovice Pobočný dům na Svatém Kopečku u Olomouce Znojmo-Louka (1190) Rezidence Dyje…

 • Proboštství Toužim

  Proboštství Toužim

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Zdejší proboštství kanonie premonstrátů v Milevsku je poprvé zmiňováno roku 1354, ačkoliv zdejší hospodářské působení je patrně starší. Součástí areálu bylo mimo vlasntího proboštství i proboštský kostel sv. Jana Křtitele. Po roce 1420 se do proboštství uchýlila část konventu v Milevsku, která zde působila až roku 1429, kdy Toužim získal husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic,…

 • Rabštejn: Fotogalerie

  Rabštejn: Fotogalerie

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  30.7.2022

 • Rabštejn: Architektura

  Rabštejn: Architektura

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Budova konventu Stavba někdejšího konventu je prostá jednopatrová obdélná budova členěná v přízemí do dvou traktů. Průčelí tvoří 14 okenních os se zdůrazněným jednoosým vstupním rizalitem, patro je odděleno profilovou římsou. Spojovací chodba je zaklenuta na placku, místnosti mají klenby valené s lunetou. V poschodí se v bývalém refektáři naproti schodišti, s valenou lunetovou klenbou,…

 • Rabštejn: Dokumenty

  Rabštejn: Dokumenty

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

 • Rabštejn: Odkazy

  Rabštejn: Odkazy

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Rabštejn nad Střelou – Wikipedie (wikipedia.org) Klášter servitů (Rabštejn nad Střelou) – Wikipedie (wikipedia.org)

 • Rabštejn: Literatura

  Rabštejn: Literatura

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: III. díl, 2. svazek – Žebravé řády. Praha: Libri, 2007. ISBN 9788072771400, str. 277-279 VLČEK, Pavel, Dušan FOLTÝN a Petr SOMMER. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 8085983176, str. 614-617

 • Klášter Rabštejn nad Střelou

  Klášter Rabštejn nad Střelou

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Plný název: Konvent u Panny Marie Sedmibolestné Řád/kongregace: servitéStav: zrušenýPřístupnost: nepřístupnýSpráva: soukromý vlastník Založeno: 1666/1672Zakladatel: Jan Šebestián hrabě PöttingZrušeno: 13. 4. 1787Typ: mužský POZNÁMKA: Před příchodem servitů do této lokality zde působila karmelitánská komunita – viz historie. Historie Architektura Fotogalerie Dokumenty Odkazy Literatura Související příspěvky

 • Rabštejn: Historie

  Rabštejn: Historie

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022

  Působení karmelitánů Před příchodem servitů do Rabštejna nad Střelou působili v této lokalitě v letech 1483 až 1532 karmelitáni, které na své panství přivedl tehdejší majitel Burian z Gutštejna s manželkou Sidonií. Spolu s konventem vzniká v rámci fundace i kostel Zvěstování Panny Marie. Avšak již v roce 1532 je klášter za dodnes nejasných okolností…

 • Manětín: Fotogalerie

  Manětín: Fotogalerie

  Vytvořeno:

  Naposledy upraveno:

  10. 10. 2022