Klášter Plasy: Dokumenty

Historická vyobrazení

Klášter Plasy – Kostel sv. Václava před přestavbou

Plasy – Kryptní kostel sv. Václava, Soupis památek, 37. Politický okres kralovický (1912), str. 197-202, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=7933 (2022)

Plány objektů

Klášter Plasy – půdorys

Plasy – Budova konventní, Soupis památek, 37. Politický okres kralovický (1912), str. 172-192, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=7926 (2022)


Klášter Plasy – Královská kaple, podélný řez

Královské dílo: Plasy – Klášter cisterciáků [online]. [cit. 2022-07-28]. Dostupné z: http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/lokality/Plasy-%E2%80%93-Klaster-cisterciaku
Podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní 


Klášter Plasy – Královská kaple – horní, půdorys a podélný řez

Plasy – Kryptní kostel sv. Václava, Soupis památek, 37. Politický okres kralovický (1912), str. 197-202, cit dle: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=7933 (2022)