Klášter Plasy: Architektura

Historický přehled objektů areálu kláštera Plasy

  • Klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie
  • Středověký konvent (přestavěný)
  • Královská rezidence (zaniklá)
  • Královská kaple
  • Laický kostel P.Marie Růžencové (zaniklý)
  • Hřbitovní kostel sv. Václava přestavěný na rodovou hrobku Metternichů
  • Barokní sýpka
  • Prelatura
  • Barokní konvent
  • Pivovar