Servité

Oficiální název: Řád služebníků Panny Marie

Latinsky: Ordo Servorum Mariae
Zkratka: OSM, OServ.
Zkrácené označení: servité

Rok založení: 1233
Zakladatel: Sedm florentských měšťanů
Místo založení: Florencie

Webové stránky řádu

Typ: žebravý řád
Řehole: sv. Augustina
Větve: mužská, ženská

Typy klášterů: převorství
Představený: opat a převor

Hábit: černý hábit se škapulířem a koženým řemenem. s

Znak řádu:

Obrázek: Wikimedia Commons, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Servants_of_Mary.png

Související příspěvky