Antonité: Přehled lokalit

Plzeň V roce 1329 zmiňován neúspěšný spor antonitů o špitál sv. Maří Magdaleny v Plzni. Domažlice Při špitále v Domažlicích, kde je roku 1415 zmiňována i kaple ...

Antonité

Oficiální název: Řeholní kanovníci ze Sv. Antonína (Špitálníci ze Sv. Antonína) Latinsky: Zkratka: Zkrácené označení: antonitéLidové označení: Moto: Rok založen...