Slovníček pojmů: K

Konvent Označení církevní komunity (kněží, řeholníci, řeholní sestry) Shromáždění církevní komunity Označení budovy uvnitř kláštera, kde komunita přebývá nebo k...

Slovníček pojmů: Ř

Řehole Soubor pravidel, kterými se řídí život příslušné řeholní instituce. Řehole sv. Benedikta Řehole sv. Augustina Řehole sv. Basilia Řehole sv. Alberta Řehol...

Slovníček pojmů

S životem klášterů je spojena celá řada tu více, tu méně známých pojmů, jejichž význam člověk někdy jen mlhavě tuší a či je naopak zná, ale vůbec je nespojuje s...