Filiace kláštera v Plasech

Ze všech cisterciáckých klášterů v Čechách vytvořil klášter v Plasech nejvyšší počet filiací – celkem 8:

 • Hradiště nad Jizerou (1145, spíše však 1177)
  • Svaté Pole (1273-1274)
  • Sezemice (1167) – cisterciačky
 • Velehrad (1204)
  • Oslavany (1225)
  • Tišnov (1233)
  • Vizovice (1261)
 • Zlatá Koruna (1281) původně osazeno z Heiligenkreuzu, od roku 1281 přiznána paternita klášteru Plasy, který roku 1284 vyslal novou komunitu

Dalším cisterciáckým klášterem založeným z Plas měl být za panování Václava III. klášter nad ústím Ratibořského potoka do Bečvy Trůn královský – Thronus regis. Po smrti tohoto panovníka již k realizaci nedošlo.

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: II. díl, 2. svazek. Praha: Libri, 2004. ISBN 9788072770878.