Rabštejn: Architektura

Budova konventu Stavba někdejšího konventu je prostá jednopatrová obdélná budova členěná v přízemí do dvou traktů. Průčelí tvoří 14 okenních os se zdůrazněným j...

Rabštejn: Historie

Působení karmelitánů Před příchodem servitů do Rabštejna nad Střelou působili v této lokalitě v letech 1483 až 1532 karmelitáni, které na své panství přivedl te...

Rabštejn: Dokumenty

Historická vyobrazení M. VOGT. Rabštejn nad Střelou. In: Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [online]. 1712 [cit. 2022-08-02]. Dostupné z: https:/...

Rabštejn: Literatura

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích: III. díl, 2. svazek – Žebravé řády. Praha: Libri, 2007. I...